TRISCALL - European Multilingual Call Center - Centre Appel Multilingue - Marketing

klikken om te vergroten

Wat is de norm SA8000 ?

SA8000 is wereldwijd één van de leidende standaards voor maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens bepaalde voorschriften. Met behulp van SA8000 kunnen de sociale omstandigheden binnen de onderneming of in de keten beheerst worden en kan de onderneming concreet invulling geven aan de 'people' invalshoek van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. De validatie van de naleving van de SA8000 normen leidt tot het verkrijgen van het SA8000 certificaat.

Artikel over het SA8000 certificaat verschenen in uitgave "Bedrijvig Limburg" van Voka Kamer van koophandel in november 2006
Artikel

Wie kent het Label SA8000 toe ?

De standaard is in 1997 opgesteld door de Amerikaanse organisatie Social Accountability International in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en mensenrechtenorganisaties.

Welke normen worden toegepast ?

SA8000 is een universele standaard voor alle bedrijven in alle landen en is gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO; de universele verklaring van de rechten van de mens; de VN conventie voor de rechten van kinderen. De SA8000 standaard bevat voorschriften met betrekking tot :

  • Kinderarbeid
  • Gedwongen arbeid
  • Veiligheid en gezondheid
  • Vakbondsvrijheid en recht op collectieve onderhandelingen
  • Discriminatie
  • Disciplinaire maatregelen
  • Werktijden
  • Beloning
  • Management en monitoring


  • Deze negen basiselementen zijn onderling met elkaar verbonden.